XVIII Rejs Doktorantów po Wielkich Jeziorach Mazurskich


Już po raz XVIII Klub Żeglarski Politechniki Łódzkiej i Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej zapraszają wszystkich chętnych doktorantów i młodych pracowników nauki na Rejs Doktorantów po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Rejs odbędzie się w dniach 24.08 – 1.09.2019r.

Trasa Rejsu biegnie z Rogant (Baza Żeglarska PŁ) przez całe Mazury, każdego dnia rejs zatrzymuje się w innym porcie lub na leśnym biwaku. Rejs odbędzie się na jachtach będących własnością PŁ. Są to łódki kabinowe (Mariner, Aqatic, Antila 24), 6-8-osobowe, w doskonałym stanie technicznym, w pełni przystosowane do pływania turystycznego i szkolenia (każdy jacht ma wygodne miejsca do spania, kuchenkę turystyczną, silnik przyczepny, kompletny – sprzęt ratunkowy – wymagany przepisami. Kadrę rejsu stanowią doświadczeni członkowie Klubu, posiadający wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia takich jachtów. Założeniem organizatorów jest integracja środowiska doktorantów i młodych pracowników nauki oraz zachęcenie uczestników do uprawiania żeglarstwa. Koszt rejsu: 250 zł (bez wyżywienia i dojazdu). Koszty są niewysokie, ponieważ należy jeszcze wypracować wymaganą liczbę godzin pracy dla Klubu Żeglarskiego PŁ (w praktyce oznacza to, że w ostatni dzień rejsu wszyscy myjemy łódki i slipujemy je do hangaru).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Komandor rejsu Grzegorz Kierner, tel. 42 631 20 98, e-mail: g.kierner@biurokarier.p.lodz.pl