XVII Rejs Doktorantów !!!


Już po raz XVII Klub Żeglarski Politechniki Łódzkiej i Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej zapraszają wszystkich chętnych doktorantów i młodych pracowników nauki na Rejs Doktorantów po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Rejs odbędzie się w dniach 25.08 – 2.09.2018r.

Trasa Rejsu biegnie z Rogant (Baza Żeglarska PŁ) przez całe Mazury, każdego dnia rejs zatrzymuje się w innym porcie lub na leśnym biwaku. Rejs odbędzie się na jachtach będących własnością PŁ. Są to łódki kabinowe (Mariner, Aqatic, Antila 24), 6-8-mio osobowe, w doskonałym stanie technicznym, w pełni przystosowane do pływania turystycznego i szkolenia (każdy jacht ma wygodne miejsca do spania, kuchenkę turystyczną, silnik przyczepny, kompletny – sprzęt ratunkowy – wymagany przepisami. Kadrę rejsu stanowią doświadczeni członkowie Klubu, posiadający wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia takich jachtów. Założeniem organizatorów jest integracja środowiska doktorantów i młodych pracowników nauki oraz zachęcenie uczestników do uprawiania żeglarstwa. Koszt rejsu – około 200 zł bez wyżywienia i dojazdu. Koszty są niewysokie, ponieważ należy jeszcze wypracować wymaganą liczbę godzin pracy dla Klubu Żeglarskiego PŁ (w praktyce oznacza to, że w ostatni dzień rejsu wszyscy myjemy łódki i slipujemy je do hangaru). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela Komandor rejsu Grzegorz Kierner,
tel. (42 631) 20 98,
e-mail: g.kierner@biurokarier.p.lodz.pl