Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ 


W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Władz Rektorskich Politechniki Łódzkiej serdecznie zapraszamy Doktorantów naszej Uczelni do wzięcia udziału w II Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów PŁ. Tak jak w minionym roku, Sesja odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2012r. w Rogowie (Dom Studencki Jodełka, ul. Leśna 5, 95-063 Rogów).

 • Streszczenia referatów w języku angielskim i polskim zostaną opublikowane w formie elektronicznej z nr ISBN.
 • Streszczenia 10 pierwszych osób niezakwalifikowanych do udziału w Sesji zostaną również opublikowane.
 • Referaty na Sesję prosimy przygotowywać w języku angielskim
Swoją obecność na Sesji Wyjazdowej potwierdzili m.in.: Najwyższe Władze Rektorskie Politechniki Łódzkiej, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, Przedstawiciele Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, Dyrektor Łódzkiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”, zaproszeni goście z zagranicy.

Program

Dzień pierwszy
Lp. godzina
1. 15.00-15.30 START – POWITANIE
Magdalena Pokrzywa
2. 15.30-15.50 JM Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
3. 15.50-16.10 Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
4. 16.10-16.30 Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
16.30 – 17.00
Przerwa kawowa

I Sesja tematyczna

„Nowe trendy w Mechanice, Inżynierii Materiałowej oraz Budowie i Eksploatacji Maszyn”
Prowadząca: Magdalena Pokrzywa

1. 17.00-17.15 Szymon Szufa (KO)
Torrefaction process under isothermal conditions of mallow plants growing in soil contaminated.
2. 17.15-17.30 Łukasz Antczak
Concept and a test stand of the hybrid micro power plant.
3. 17.30-17.45 Radosław Rosik
Comparison influence effects propylene glycol delivery method MQL with Emulgol during of titanium alloy in grinding proces
4. 17.45-18.00 Mariusz Stegliński
Plastic forming in the mass ECAP and the surface SP of Al-Sc alloy.
5. 18.00-18.15 Marek Binienda
Foucault current tapping.
6. 18.15-18.30 Jarosław Komorowski
Odwrócenie frontu krystalizacji w krzemie roztopionym na podłożu molibdenowym w reaktywnym procesie próżniowym.
7. 18.30-18.45 Jakub Świerczyński
The hybrid method used for cooling the cutting zone in the grinding process.
8. 18.45-19.00 Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
19.30 – 24.00
Kolacja

 

Dzień drugi
Lp. godzina
9:00 – 10:00 Śniadanie
II Sesja tematyczna
„Nowe trendy w Elektrotechnice, Elektronice, Informatyce i Automatyce”
Prowadzący: Robert Nowotniak
1. 10:00-10:15 Łukasz Wąs
Application of General-Purpose computing on Graphics Processing Units for acceleration of basic linear algebra operations and examination of the speed of the Principal Components Analysis method.
2. 10.15-10.30 Tomasz Torzewicz
Generation of compact thermal models of electronic systems based on temperature response measurements made with an automatic controlled cooling conditions
3. 10.30-10.45 Sławomir Skonieczka
Klasyfikacja stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego na podstawie parametrów tekstury obrazów ultrasonograficznych z zastosowaniem środka cieniującego.
4. 10.45-11.00 Maciej Polańczyk
Lee path replanner for partially-known environments.
5. 11.00-11.15 Hubert Gęsiarz
Improve safety in rail transport.
6. 11.15-11.30 Paweł Piwowar
11.30-11.45
Przerwa kawowa

III Sesja tematyczna

„Nowe trendy w Chemii”
Prowadząca: Agnieszka Kaczmarek

1. 11.45-12.00 Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. inż. Jerzy Gębicki, prof. nadzw. PŁ
Current status and perspectives of radiation chemistry. A subjective review
2. 12.00-12.15 Ewelina Czubacka
Synteza i właściwości związków koordynacyjnych litowców z heksametylenotetraminą.
3. 12.15-12.30 Lidia Osiewała
Hydrotropic compounds degradation.
4. 12.30-12.45 Aleksandra Perek
Fotoelektrochemiczne unieszkodliwianie wybranych ketonów
5. 12.45-13.00 Tomasz Sierański
Alkaline Earth Metal Coordination Compounds With Model Amines of Stiff Conformation
6. 13.00-13.15 Jakub Kuśmierczak
13.15-13.30 Przerwa kawowa
IV Sesja tematyczna
„Nowe trendy w Inżynierii Procesowej i Ochronie Środowiska”
Prowadzący: Paweł Just
1. 13.30-13.45 Andrzej Polańczyk
The risk of cloth formation in stent-grafts.
2. 13.45-14.00 Karina Gurgenova
Solubility of volatile oil in supercritical CO2.
3. 14.00-14.15 Tomasza Kaźmierczaka
Mechanical modification of carbon powders manufactured using radio
frequency plasma assisted CVD methods.
14.15-15.15 Obiad
V Sesja tematyczna
„Nowe trendy w Biotechnologii i Nauce o Żywności”
Prowadzący: Marcin Kucner
1. 15.15-15.30 Paulina Pawłowska
Gluten-free oats beer as a special purpose food.
2. 15.30-15.45 Kamil Zieliński
Crystal structures of Bovine (BSA) and Rabbit (RSA) Serum Albumin.
3. 15.45-16.00 Marta Pietruszka
Carbonyl compounds, and the quality of agricultural rye distillates.
4. 16.00-16.15 Bartosz Sekuła
Equine serum albumin – a carrier of anti-inflammatory drugs.
5. 16.15-16.30 Paweł Strzelczyk
Crystallographic studies of avidin complexes with biotin derivatives.
16.30-17.00 Przerwa kawowa
VI Sesja tematyczna
„Nowe trendy w Budownictwie, Architekturze i Inżynierii Środowiska”
Prowadząca: Partrycja Baryła
1. 17.00-17.15 dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ, prodziekan ds Nauki
2. 17.15-17.30 Marcin Krasiński
Self-learning cellular automata for heat transfer modelling.
3. 17.30-17.45 Marcin Kokoszkiewicz
The Liberty Square in Łódź – second postmodern remodelling. The man and the square.
4. 17.45-18.00 Izabela Doniec
Removal of dyes using ionic liquids.
VII Sesja tematyczna
„Nowe trendy w Technologii Materiałowej i Wzornictwie Tekstyliów oraz Fizyce Technicznej, Matematyce”

Prowadząca: Dorota Kamińska
1. 18.00-18.15 Prof. dr hab. inż. Marek Snycerski
Wkład studiów doktoranckich i doktorantów w rozwój infrastruktury badawczej Intytutu Architektury Tekstyliów
2. 18.15-18.30 Kierownik Studiów Doktoranckich WFTIMS dr hab. Marek Galewski
3. 18.30-18.45 Marek Bienias
Strange subsets of euclidean spaces.
4. 18.45-19.00 Piotr Kaczorowski
The influence of copper-chromium-aluminium catalysts content on their lifetime activity and physico-chemical properties in methanol synthesis
19.30 – 24.00
Kolacja

 

Dzień trzeci
9:00 – 10:00 Śniadanie
VIII Sesja tematyczna
zaproszonych gości
Prowadzący: Szymon Szufa
1. 10.00-10.30 Paweł Tomczyk – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Łodzi
Testowanie pomysłów biznesowych w Ekosystemie Polski Przedsiębiorczej
2. 10.30-10.45 Justyna Trippner-Hrabi – Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”
Challenges in the job market in the  21st  century. What the future holds?
3. 10.45-11.00 Marta Kadela
4. 11.00-11.15 Trofimov Alexander
Continuous wideband polyphase Signals synthesys using iterative method “Symbol BY Symbol.
5. 11.15-11.30 Chebotarev Sergey
SYNTHESIS AND PROCESSING OF SIGNALS WITH QUASICONTINUOUS ENERGY SPECTRUM.
6. 11.30-11.45 Petro Shmigelskyi
MODELING OF THERMAL PROCESSES IN MULTILAYER COMPOSITES
7. 11.45-12.00 Przemysław Skwierczyński
Preparation of nanostructured C/HAp layers using RF PACVD MS hybrid method for medical applications.
6. 12.00-12.15 Pani Dyrektor Osiedla Akademickiego
mgr Janina Mrozowska
12.30-13.30 Zwiedzanie Arboretum
14.00-15.00 Obiad
15.00 Wykwaterowanie i opuszczenie ośrodka

Ważne informacje:

Najlepsze trzy referaty zostaną nagrodzone!!!

 • Za I miejsce dyplom + nagroda
 • Za II miejsce dyplom + nagroda
 • Za III miejsce dyplom + nagroda

Komitet organizacyjny:

 • Magdalena Pokrzywa – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • Agnieszka Kaczmarek
 • Dorota Kamińska
 • Szymon Szufa
 • Robert Nowotniak
 • Marcin Kucner
 • Paweł Just
 • Łukasz Adrian