Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Doktorantów


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów organizuje bieżącą działalność Samorządu i reprezentuje Samorząd na zewnątrz Uczelni. W skład URSDPŁ wchodzą: zarząd oraz przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów:

– Zarząd:

 • Monika Janas, Wydział W10 (IPiOŚ) – Przewodnicząca Samorządu (monika.janas@dokt.p.lodz.pl)
 • Ewelina Strąk, Wydział W5 (BiNoŻ) – Wiceprzewodnicząca Samorządu (ewelina.strak@dokt.p.lodz.pl)
 • Michał Sadowski, Wydział W3 (Chem) – Wiceprzewodniczący Samorządu (michal.sadowski@dokt.p.lodz.pl)
 • Aleksandra Kowalska, Wydział W2 (EEIiA) – Sekretarz Samorządu (aleksandra.kowalska@dokt.p.lodz.pl)

– Członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

 • Paweł Adamski, Wydział W1 (Mech)
 • Tomasz Raszkowski, Wydział W2 (EEIiA)
 • Michał Sadowski, Wydział W3 (Chem)
 • Monika Owczarek, Wydział W4 (TMiWT)
 • Marcin Szustak, Wydział W5 (BiNoŻ)
 • Karol Nowak, Wydział W6 (BAiIŚ)
 • Piotr Kowalski, Wydział W7 (FTIiMS)
 • Monika Janas, Wydział W10 (IPiOŚ)

Uchwały Rady wyznaczają główne kierunki działalności Samorządu, stanowiąc wytyczne dla poszczególnych organów Samorządu.