Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Doktorantów


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów organizuje bieżącą działalność Samorządu i reprezentuje Samorząd na zewnątrz Uczelni. W skład URSDPŁ wchodzą: zarząd oraz przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów:

– Zarząd:

 • Aleksandra Kowalska, Wydział W2 (EEIiA) – Przewodnicząca Samorządu (aleksandra.kowalska@edu.p.lodz.pl
 • Monika Janas, Wydział W10 (IPiOŚ) – Wiceprzewodnicząca Samorządu (monika.janas@edu.p.lodz.pl)
 • Karolina Radomska, Wydział W3 (Chem) – Wiceprzewodnicząca Samorządu (kradomska@mitr.p.lodz.pl)
 • Justyna Czerwińska, Wydział W10 (IPiOŚ) – Sekretarz Samorządu (justyna.czerwinska@edu.p.lodz.pl)

– Członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

 • Paweł Adamski, Wydział W1 (Mech)
 • Aleksandra Kowalska, Wydział W2 (EEIiA)
 • Marta Romaniszyn, Wydział W3 (Chem)
 • Dominik Borkowski, Wydział W4 (TMiWT)
 • Magdalena Oleksy, Wydział W5 (BiNoŻ)
 • Arkadiusz Sarlej, Wydział W6 (BAiIŚ)
 • Damian Jóźwiak, Wydział W7 (FTIiMS)
 • Monika Janas, Wydział W10 (IPiOŚ)

Uchwały Rady wyznaczają główne kierunki działalności Samorządu, stanowiąc wytyczne dla poszczególnych organów Samorządu.