WAŻNA INFORMACJA!!!


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

W związku, z tym że dochodzą do nas słuchy o tym, że nie wszyscy doktoranci otrzymali bardzo ważne maile odnośnie: wyborów do Organów, Komisji i Zespołów Samorządu Doktorantów PŁ, owego naboru wniosków o Przepustki Wjazdowe, pod podanym linkiem https://edu.p.lodz.pl/mod/forum/view.php?id=11186 zapoznacie się ze wszystkimi dotychczasowymi komunikatami i dołączonymi do nich plikami oraz zachęcamy, abyście poinformowali o tym fakcie swoje koleżanki i swoich kolegów.

Najważniejsze informacje, które mogły do Was nie dotrzeć:

17 grudnia 2019r. w Fabryce Inżynierów – Wydział Mechaniczny w sali 102 o godzinie 15:30, odbędzie się oficjalne podsumowanie XIII kadencji Samorządu Doktorantów oraz wybory do Organów, Komisji i Zespołów Samorządu Doktorantów PŁ.

Do 24 grudnia 2019 roku trwa nabór wniosków na przepustki wjazdowe dla Doktorantów PŁ, które będą obowiązywać w 2020r.

W wyrazami szacunku,

Zarząd Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej