VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki


Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do udziału w VII Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, który odbędzie się: 7 października 2019 r. w Vienna House Andel’s Łódź

Kongres Biogospodarki jest aktualnie największym wydarzeniem polskich oraz europejskich firm i instytucji z różnych sektorów gospodarki, które wdrażają twórcze rozwiązania oraz mają nowatorskie podejście do biznesu. Charakter wydarzenia pozwala na promowanie polskiej i lokalnej przedsiębiorczości w obszarze biogospodarki. W sposób szczególny zależy nam na rozwoju lokalnych biospołeczności – wsi, miasteczek, małych i dużych gmin – w kierunku zrównoważonego rozwoju, wykorzystania odpadów jako surowców do dalszego przetworzenia, inicjowania lokalnych łańcuchów biznesowych, a w ten sposób do tworzenia nowych miejsc pracy w biogospodarce. Przesłanie Kongresu sprowadza się do tego, by zdać sobie sprawę, że biogospodarka jest takim sektorem gospodarki, który posiada olbrzymi potencjał oddziaływania na rozwój gospodarczy i społeczny regionów. To wydarzenie dla wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą wiedzy i praktycznymi rozwiązaniami w zakresie m.in. biotechnologii przemysłowej, gospodarce cyrkularnej, żywności funkcjonalnej, budowie zielonych domów, czy zeroenergetycznych biospołeczności.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY.

Po więcej szczegółów zapraszamy na:

Jednocześnie  zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o rejestrację swojego udziału (można jej dokonać poprzez stronę wydarzenia lub na stronie https://elodzkie.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-kongres-biogospodarki-2019 )oraz o potwierdzenie swojej obecności do dnia 2 października 2019 r.