VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej


Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w VI Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów Politechniki Łódzkiej.  Jako Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany dobrych praktyk młodego środowiska naukowego i podkreślenie istotnej roli doktorantów w rozwoju polskiej nauki.

W trakcie trzech dni konferencji przedstawione zostaną osiągnięcia naukowe doktorantów w dwóch formach: prezentacji ustnej lub plakatu. Całość odbywać się będzie w języku angielskim.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (cena zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz udział w atrakcjach wieczoru). Przewidziane jest także wydanie artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD z nadanym numerem ISBN.

Wszystkich chętnych zachęcamy do rejestracji, w terminie od 4 do 31 stycznia 2016 r. Niebawem więcej informacji na stronie:

http://dokt.p.lodz.pl

tło

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!