Terminy przyjmowania wniosków o przedłużenie zakwaterowania


Zespół ds. Zakwaterowania Doktorantów PŁ uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci zainteresowani dalszym zamieszkaniem w IX DS w roku akademickim 2019/2020 proszeni są o składanie wniosków o zakwaterowanie w niżej wymienionych terminach:

  • I termin –13.05.2019 (poniedziałek), godz. 16.00-18.00- salka telewizyjna, parter IX DS PŁ
  • II termin –15.05.2019 (środa), godz. 10.00-12.00- pok 334, III piętro, Instytut Technologii Fermentacjii, WBiNoŻ, ul. Wólczańska 171\173
  • III termin –16.05.2019 (czwartek), godz. 18.00-20.00- salka telewizyjna, parter IX DS PŁ

Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów.

Wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej http://dokt.p.lodz.pl/sklad-komisji-ds-zawaterowan-i-pliki-do-pobrania/ w dziale Zakwaterowanie. Na wniosku proszę dopisać kontakt do siebie punkt C1– adres e-mail i numer telefonu. Złożenie własnoręcznego podpisu pod wnioskiem jest równoznaczne z potwierdzeniem rzetelności umieszczonych danych. W punkcie F umotywować, dlaczego ubiegamy się o miejsce w DS-ie.WAŻNE!- niezbędne jest potwierdzenie statusu doktoranta pieczątką z dziekanatu swojego wydziału!

W razie pytań proszę o kontakt mailowy na adres:ewelina.strak@edu.p.lodz.pl

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
ZA KOMPLETNOŚĆ WNIOSKÓW ODPOWIADA WNIOSKODAWCA
Proszę nie zostawiać wniosków na portierni akademika.