spin-out


Zapraszamy studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w projekcie realizowanym przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. wraz z  Politechniką Łódzką. Projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Miejsce szkoleń – Politechnika Łódzka Zajęcia w grupach liczących po 16 osób (5 grup) Każdy uczestnik ma zagwarantowane: 96 godzin szkoleń oraz 3 […]

Przedsiębiorczość akademicka – bezpłatne szkolenia