protokół


W dniach 17-19 kwietnia 2011 r. odbyła się I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej w Rogowie. W ciągu trzech dni zostało przedstawionych 29 referatów naukowych. W drugim dniu pobytu w Rogowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmiku. Streszczenia wygłoszonych referatów naukowych w języku polskim i angielskim zostaną wydane w postaci bookletu.

Podsumowanie Wyjazdowej Sesji Naukowej w Rogowie


W imieniu Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów PŁ informujemy o zakończeniu wyborów przedstawicieli Wydziałów do Sejmiku Samorządu VI kadencji. Kopię protokołów zamieszczamy w załączonym pliku. Osoby zainteresowane wglądem w oryginały protokołów (z podpisami i pieczęciami) zapraszamy do biura naszego Samorządu.

Protokoły z wyborów delegatów Wydziałów do Sejmiku