IWSNDPŁ


W dniach 17-19 kwietnia 2011 r. odbyła się I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej w Rogowie. W ciągu trzech dni zostało przedstawionych 29 referatów naukowych. W drugim dniu pobytu w Rogowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmiku. Streszczenia wygłoszonych referatów naukowych w języku polskim i angielskim zostaną wydane w postaci bookletu.

Podsumowanie Wyjazdowej Sesji Naukowej w Rogowie


Informujemy, że na prośbę prorektora ds. nauki prof. dra hab. inż Ireneusza Zbicińskiego zostało zmienione miejsce odbycia IWSNDPŁ z Szklarskiej Poręby na Rogów (kol. Brzezin). Wpłynęło na tę decyzję duże zainteresowanie ze strony doktorantów udziałem w IWSNDPŁ i dzięki temu zwiększyliśmy ilość uczestników do 40 osób. Termin pozostał bez zmian, czyli 17-19 IV 2011 r. Kwota uczestnictwa liczona na osobę […]

I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ