Pozostałe Komisje, Reprezentaci i Zespoły Problemowe


Komisje rektorskie

Komisja Dyscyplinarna (KD) 2016-2020

 1. Marek Klich
 2. Paulina Kowalczyk
 3. Anna Laska
 4. Marcin Szustak
 5. Tomasz Warga

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna (OKD) 2016-2020

 1. Paweł Adamski
 2. Monika Jaszczyńska
 3. Ewelina Strąk
 4. Kamil Szymczak
 5. Aleksandra Kowalska

Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS) 2016-2020

 1. Monika Janas
 2. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
 3. Marcin Szustak
 4. Aleksandra Kowalska
 5. Bartosz Łągiewka

Pozostałe

Rzecznik ds. Współpracy z Zagranicą

 • Marta Romaniszyn

Przedstawiciele Doktorantów w Senacie PŁ 

 • Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Wydziałów

 • Anna Grdulska, Wydział W1 (Mech)
 • Dorota Kamińska, Wydział W2 (EEIiA)
 • Tomasz Sierański, Wydział W3 (Chem)
 • Joanna Szala-Bilik, Wydział W3 (Chem)
 • Anna Grzybkowska, Wydział W3 (Chem)
 • Rafał Strzelczyk, Wydział W3 (Chem)
 • Krzysztof Kostanek, Wydział W4 (TMiWT)
 • Paweł Boniecki, Wydział W5 (BiNoŻ)
 • Elżbieta Habiera, Wydział W6 (BAiIŚ)
 • Artur Lewandowski, Wydział W10 (WIPOŚ)
 • Marek Bienias, Wydział W7 (WFTIMS)

Delegatura do Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

 • ………………………………..

Sekretarz

 • Aleksandra Perek-Długosz

Rewersy

 • Anna Grdulska
 • Daniel Głąbała

Zespół ds. Zamówień Publicznych

 • Marek Klich
 • Norbert Kępczak
 • Angelika Michalska
 • Olga Shtyka

Komitet organizacyjny „Wyjazdowej Naukowej Sesji Doktorantów PŁ- Rogów 2017”

 • Karolina Radomska
 • Aleksandra Zielińska
 • Monika Janas
 • Marcin Szustak
 • Michał Sadowski
 • Ewelina Strąk
 • Olga Namiecińska
 • Aleksandra Kowalska
 • Ewelina Brzozowska
 • Marta Romaniszyn