Polski Dzień Materii Miękkiej i Mikroreologii


Pracownicy Katedry Inżynierii Chemicznej WIPOŚ PŁ oraz Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej wraz z firmą EKMA – wyłącznym przedstawicielem firm LS Instruments oraz RheoSense zapraszają wszystkich zainteresowanych na:

POLSKI DZIEŃ MATERII MIĘKKIEJ I MIKROREOLOGII

Będzie on poświęcony zagadnieniom mikroreologii ze szczególnym uwzględnieniem bezdotykowej, nieinwazyjnej mikroreologii optycznej opartej na analizie rozpraszania światła na cząsteczkach znacznika umieszczonych w badanym medium.

Organizatorzy wydarzenia przewidzieli liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami oraz ekspertami z Niemiec, Japonii i Szwajcarii. Seminarium odbędzie się w dniach:

14 i 15 listopada 2019 roku w budynku LabFactor PŁ

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia i formatka streszczenia w załącznikach:

Osoby do kontaktu: dr inż. Piotr Owczarz oraz mgr inż. Anna Rył.

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki do prezentacji wyników swoich badań. Udział w seminarium jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 30 października za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: piotr.owczarz@p.lodz.pl.

Bardzo proszę o przesłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń wystąpień – maksymalnie jedna strona tekstu w języku polskim lub angielskim.

Streszczenia prac zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronie PTRT – http://ptrt.com.pl/.

Przewidywane formy prezentacji to krótki referat (max 15 min z dyskusją) lub poster.

Szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony w oddzielnym na stronie PTRT (ptrt.com.pl).

Miejsce wydarzenia : LabFactor
Adres: ul. Stefanowskiego 2, 90-924 Łódź:
http://labfactor.wipos.p.lodz.pl/kontakt

więcej informacji :
https://www.wipos.p.lodz.pl/Spotkanie_z_reologia_na_WIPOS_PL__,5,2726

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/368086020740740/?action_history=%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22messaging%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22attachment%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%7D%7D]%22&ref=110