Samorząd powstał dzięki przychylności władz rektorskich Politechniki Łódzkiej wiosną 2003 roku. Jego zadaniem jest reprezentowanie społeczności uczestników studiów doktoranckich oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej wobec władz Politechniki i na zewnątrz Uczelni.