Nabór wniosków w ramach Programu LIDER


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziesiąty konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do:

doktorantów lub nauczycieli akademickich – i nie posiadają stopnia doktora,

– posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat,

– są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

– dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

– pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

– posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Najistotniejsze są:

  • wartość naukowa i innowacyjna prac badawczych objętych projektem,
  • realność wykorzystania w praktyce wyników prac badawczych.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN

Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r. (do godziny 16.15).

Wniosek sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu, należy przygotować i przesłać w SI.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/materialy-do-pobrania/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu e-mailowego rnp@adm.p.lodz.pl, agata.kaczorowska@p.lodz.pl  bądź telefonicznego 20-82