Konferencja „Młodzi Wielcy Naukowcy”


Samorząd Doktorantów zaprasza Państwa na konferencję: Młodzi Wielcy Naukowcy. Konferencja pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów. Uczestnictwo w konferencji daje szerokie możliwości zaprezentowania siebie, swoich osiągnięć i prowadzonych badań oraz poznanie innych punktów widzenia. Rozległa, merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów i uczelni. Ponadto inicjatywa ta ma na celu podkreślenie istotnej roli młodych przedstawicieli środowiska naukowego w rozwoju polskiej nauki.

Formularz zgłoszeniowy – MWN
Komunikat I

Konferencja MWN – Abstrakt
Konferencja MWN – Recenzja
Konferencja MWN – Wymogi redakcyjne
Konferencja MWN – Wzór artykułu

Regulamin – MWN