Konferencja Mała Wielka Nauka !!!


#konferencje #dladoktorantow #dlastudentow #MalaWielkaNauka #Lodz

Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej wraz z Fundacją Promovendi serdecznie
zapraszają Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Konferencji
MAŁA WIELKA NAUKA: Pasja Wiedza Nauka, która odbędzie się

w dniach 1-2 grudnia na Politechnice Łódzkiej.

W ramach Konferencji uczestnicy mogą opublikowa c abstrakt swojego wystąpienie w książce abstraktów z nadanym numerem ISBN
oraz artykuł pokonferencyjny w monografii z numerem ISBN (5 pkt MNiSW).

Opłata konferencyjna: 180zł
Wystąpienie dodatkowe: 49zł

Rejestracja do 15.10.2017 r. pod adresem https://goo.gl/forms/LvAiGAMe57fXjt5B3
Nadsyłanie abstraktów do 18.10.2017 r.
Nadsyłanie tekstów do monografii do 31.10.2017 r.
Opłata konferencyjna do 31.10.2017 r.

Szczegółowe informacje: www.promovendi.pl/, www.dokt.p.lodz.pl/

A także na fb: www.facebook.com/fundacja.promovendi lub https://www.facebook.com/events/1892094871042871/