Konferencja Mała Wielka Nauka !!! Publikacje


Niezmiernie miło Nam poinformować, że na podstawie artykułów przesłanych w ramach konferencji naukowej Wielka Mała Nauka redaktorzy czasopisma Acta Innovations (8 pkt MNiSW) wybiorą artykuły, które zostaną opublikowane w czasopiśmie.

Z autorami wybranych prac skontaktujemy się drogą mailową.

Ze względu na charakter czasopisma szansę na publikacje mają artykuły dotyczące następujących dziedzin:

– Innowacje w gospodarce niskoemisyjnej, w tym energetyce odnawialnej, budownictwie energooszczędnym, zrównoważonym transporcie;
– Sieci innowacyjne, w tym klastry i platformy technologiczne;
– Innowacje w sektorze usług, np. turystyce, medycynie;
– Transfer technologii;
– Innowacje społeczne.

Wszystkich uczestników Konferencji prosimy o przygotowanie swoich artykułów w języku polskim zgodnie z wzorami obowiązującymi w monografii naukowej Konferencji „Wielka Mała Nauka”. Wybrani autorzy zostaną poinformowani o konieczności przeredagowania i przetłumaczenia nadesłanego artykułu.