Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań na rok akademicki 2019/2020


Zespół ds. Zakwaterowań Doktorantów PŁ uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci I roku  oraz lat wyższych zainteresowani przyznaniem miejsca na rok akademicki 2019/2020 w IX Domu Studenckim PŁ (ul. Piotrkowska 277), proszeni są o składanie wniosków bezpośrednio do członków Zespołu w niżej wymienionych terminach:

  • I termin 09.10.2019 – (środa), godz. 12.00-13.30- pok. 334, III piętro, Instytut Technologii Fermentacji, WBiNoŻ, ul. Wólczańska 171\173
  • II termin 10.10.2014 – (czwartek), godz. 17.00-18.30- salka telewizyjna, parter IX DS PŁ*
  • III termin 17.10.2014 – (czwartek), godz. 17.00-18.30- salka telewizyjna, parter IX DS PŁ*

*IX Dom Studenta PŁ, ul. Piotrkowska 277 (wejście/wjazd od ul. Wólczańskiej 232),90-457 Łódź

Dyżury pełnić będą członkowie Zespołu ds. Zakwaterowań Doktorantów PŁ.
Wniosek dostępny są na stronie internetowej www.dokt.p.lodz.pl w zakładce „Komisje” -> „Zespół ds. Zakwaterowań”.

Na wniosku proszę obowiązkowo dopisać dane do kontaktu, punkt C1– adres e-mail i numer telefonu. Złożenie własnoręcznego podpisu pod wnioskiem jest równoznaczne z potwierdzeniem rzetelności umieszczonych danych. Do dokumentów należy również dołączyć ksero dowodu osobistego, z dopiskiem „ Udostępniam na cele zakwaterowania w IX Domu Studenta PŁ”, złożyć własnoręczny podpis wraz z datą.

WAŻNE!– niezbędne jest potwierdzenie statusu doktoranta pieczątką z dziekanatu swojego wydziału!

W razie braku możliwości potwierdzenia statutu z dziekanatu, konieczne jest zaświadczenie od opiekuna naukowego bądź kierownika jednostki potwierdzające status oraz przesłanie maila potwierdzającego status przez kierownika/opiekuna do kierowniczki akademika (mgr Renata Dynarek) oraz do przewodniczącej zespołu (mgr inż. Ewelina Strąk-Graczyk)  na adresy : renata.dynarek@p.lodz.pl, ewelina.strak@edu.p.lodz.pl

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
ZA KOMPLETNOŚĆ WNIOSKÓW ODPOWIADA WNIOSKODAWCA

Regulamin świadczeń dla studentów PŁ na r. akademicki 2019/20, wraz z załącznikami dostępny pod adresem: https://www.p.lodz.pl/pl/regulamin-swiadczen-zalacznikami-dla-studentow-pl-na-r-akadem-201920?fbclid=IwAR1vNkPq2SYExdoeP_2Ucqa9S14PsrwQdL629Yj2AaDS53TEmr0ZwH_gYe4

Zespół ds. Zakwaterowań SDPŁ