Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań rok akademicki 2017/2018


Komisja Ds. Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci I roku zainteresowani przyznaniem miejsca na rok akademicki 2017/2018 w IX Domu Studenckim PŁ, proszeni są o składanie wniosków bezpośrednio do członków Komisji w niżej wymienionych terminach:

I termin 05.10.2017
II termin 18.10.2017

Miejsca przyjmowania wniosków: salka telewizyjna IX DS-u PŁ, w godzinach 14-15.

 Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów.
Wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej 
www.dokt.p.lodz.pl w zakładce zakwaterowanie. Na wniosku proszę dopisać kontakt do siebie – adres e-mail i numer telefonu, oraz dołączyć ksero dowodu osobistego (ważne, by we wniosku Dziekanat potwierdził status doktoranta!!!).
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
ZA KOMPLETNOŚĆ WNIOSKÓW ODPOWIADA WNIOSKODAWCA