Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z Prorektorem ds. Nauki

mgr inż. Karolina Rosińska

karolina.rosinska@dokt.p.lodz.pl

Członkowie Komisji ds. współpracy z Prorektorem ds. Nauki 

Krzysztof Krupanek

Dominik Sikorski

Joanna Taczała

Dominik Tama