Przewodniczący Komisji ds. Pomocy Materialnej

Artur Przydacz

artur.przydacz@dokt.p.lodz.pl

Członkowie Komisji ds. Pomocy Materialnej

Justyna Czerwińska

Dominika Kamińska

Aleksandra Kowalska

Marta Romaniszyn