I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ


Informujemy, że na prośbę prorektora ds. nauki prof. dra hab. inż Ireneusza Zbicińskiego zostało zmienione miejsce odbycia IWSNDPŁ z Szklarskiej Poręby na Rogów (kol. Brzezin). Wpłynęło na tę decyzję duże zainteresowanie ze strony doktorantów udziałem w IWSNDPŁ i dzięki temu zwiększyliśmy ilość uczestników do 40 osób. Termin pozostał bez zmian, czyli 17-19 IV 2011 r.

Kwota uczestnictwa liczona na osobę w najgorszym wypadku może wynieść 325zł. Wiemy jednak, że Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński obiecał dofinansowanie (kwota ta ulegnie obniżeniu). Niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie podać ostatecznej kwoty, gdyż Prorektor do 28.03.2011 jest poza granicami naszego kraju w sprawach służbowych.

W cenie IWSNDPŁ zagwarantowane będzie:

  • 2 noclegi
  • 2 śniadania
  • obiady
  • ognisko z grillem
  • 1 kolacja
  • zwiedzanie arboretum z przewodnikiem
  • booklet ze streszczeniami wystąpień
  • serwis konferencyjny

UWAGA: Kwota uczestnictwa nie zawiera ceny dojazdu. Dojazd uczestników na własną rękę. Możliwości dojazdu:

  1. Z innym uczestnikiem dysponującym samochodem
  2. Za pomocą PKP (cena biletu to 8,40zł w jedną stronę)

Doktorantom, którzy zgłosili swoją chęć udziału, przesłane zostały pliki z szablonem abstraktu wystąpienia pod booklet (pod MS Office 2007 oraz MS Office 2003). Na podstawie załączonych plików należy napisać abstrakt swojego wystąpienia po polsku i angielsku i przesłać go do 30.03.2011 na adres: marcin.kucner@dokt.p.lodz.pl . Abstrakt polski jaki i angielski powinien być nie dłuższy niż dostępne w plikach miejsce (ma on zajmować maksymalnie 1 stronę pod dany język).

Prezentacje pod swoje wystąpienie należy przesłać najpóźniej do 14.04.2011r. Prezentacja ma być przygotowana na maksymalnie  15min wystąpienia i dotyczyć ma tematu związanego z wykonywaną  pracę doktorską.