dyżur Komisji ds. Pomocy Materialnej SD PŁ


Komunikat Komisji ds. Pomocy Materialnej SD PŁ

Komisja ds. Pomocy Materialnej uprzejmie informuje, że najbliższy dyżur Komisji odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w Biurze Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemicznego (Pokój 113, Budynek A24) w godzinach 10:15-11:00.

Wszelkie pytania można również kierować do członków Komisji drogą mejlową:

Aleksandra Grzelakowska (e- mail: al.kowalska@10g.pl; 800327@edu.p.lodz.pl)
Olga Namiecińska (e- mail: namiecinska@gmail.com)
Monika Janas (e-mail: monika.janas@dokt.p.lodz.pl)

Z wyrazami szacunku,

Komisja ds. Pomocy Materialnej SD PŁ