KONTA MAILOWE @dokt.p.lodz.pl


Dla doktorantów istnieje możliwość uzyskania adresu mailowego imię.nazwisko@dokt.p.lodz.pl .

Wszystkie osoby, które chcą posiadać maila …@dokt.p.lodz.pl, proszone są o przesłanie  prośby na adres ewelina.strak@dokt.p.lodz.pl z maila politechnicznego (800xxx@edu.p.lodz.pl)- inne prośby nie będą rozpatrywane.