Wydziały


Terminy wyborów przedstawicieli do kolegialnych i wyborczych organów Uczelni i Samorządu Doktorantów PŁ   Wydział Mechaniczny (W1) – 07.12.2016 r. (środa), godz. 16:15, sala 102 (Sala Rady Wydziału), budynek A18 Wydział EEiA (W2) – 23.11.2016 r. (środa), godz. 16:15, Aula A1, budynek B18 Wydział Chemiczny (W3) – 01.12.2016 r. (czwartek), godz. 16:00, Sala Konferencyjna, budynek A27 Wydział TMiWT (W4) – 25.11.2016 r. […]

Terminy wyborów przedstawicieli do kolegialnych i wyborczych organów Uczelni i ...


Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego. WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW Doktoranci wszystkich lat i dyscyplin, którzy ubiegają się o stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów składają osobiście wnioski w Dziekanacie Wydziału, pokój 209 w określonych terminach zgodnie z harmonogramem wydanym przez Prorektora ds. Edukacji. Terminarz i wnioski dostępne na stronie p.lodz.pl  w zakładce Pomoc materialna. Wszystkie […]

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW


Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego. WNIOSKI O STYPENDIUM DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE. Doktoranci wszystkich lat i dyscyplin, którzy ubiegają się o stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego (projakościowe) składają osobiście wnioski w Sekretariacie Katedry Automatyki , Biomechaniki i Mechatroniki (Pani mgr inż. MAGDALENA JASTRZĘBSKA – tel. (042) 631 22 25) w określonych terminach zgodnie z harmonogramem wydanym przez […]

WNIOSKI O STYPENDIUM DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWEW dniu 23 czerwca o godzinie 16:00 w budynku Fabryki Inżynierów XXI w. (budynek A18) w sali 102 (sala Rady Wydziału) odbędą się wybory do Komisji Wydziałowych Wydziału Mechanicznego na rok akademicki 2015/2016. Musimy wybrać członków do następujących Komisji: Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za Wybitne Osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów Komisja Stypendialna na Doktorantów Komisja Doktorancka Komisja […]

Wybory do Wydziałowych Komisji na rok akademicki 2015/2016


W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2015 roku” ogłoszono nabór wniosków o stypendia naukowe i granty wewnętrzne doktorantów a także granty wewnętrzne młodych pracowników. Więcej infomacji http://mechaniczny.eu/news/2015/news22.html

Fundusz Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym
W dniu 30 sierpnia 2012 r. (Czwartek) w godz. 16.00 – 18.00 planowane jest III posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Posiedzenie Sejmiku SD PŁ odbędzie się w Sali Senatu PŁ. Porządek obrad: 1. Wybór Wydziałowej Komisji Stypendialnej (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska). 2. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki). 3. Sprawy różne. Serdecznie […]

III Posiedzenie Sejmiku Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej VII Kadencji


W dniu 28 lutego 2012 r. o godzinie 15:15 odbędą się Wybory Delegata Wydziału FTIMS do Sejmiku VI kadencji Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Wybory odbędą się w sali nr 160 na I piętrze Instytutu Matematyki PŁ. Z poważaniem, Robert Nowotniak, Przewodniczący Komisji Wyborczej dla Doktorantów Aktualizacja: Protokół z zebrania wyborczego (Sekretarz zebrania: Agnieszka Kaczmarek)

Wybory Delegata do Sejmiku na Wydziale FTIMS


W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego informujemy, że został wszczęty nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego. Projekt skierowany jest do osób, które: są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej […]

Stypendia naukowe dla doktorantów