WNSDPŁ 2018

Po raz ósmy zapraszamy Państwa na Wyjazdową Sesję Naukową Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Konferencja pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów. Uczestnictwo w konferencji daje szerokie możliwości zaprezentowania siebie, swoich osiągnięć i prowadzonych badań oraz poznanie innych punktów widzenia. Rozległa, merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów i uczelni.