WSNDPŁ 2017

Po raz siódmy zapraszamy Państwa na Wyjazdową Sesję Naukową Doktorantów
Politechniki Łódzkiej. Konferencja pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli
i poglądów. Uczestnictwo w konferencji daje szerokie możliwości zaprezentowania siebie,
swoich osiągnięć i prowadzonych badań oraz poznanie innych punktów widzenia. Rozległa,
merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów i uczelni.