WSNDPŁ 2011


Informujemy, że na prośbę prorektora ds. nauki prof. dra hab. inż Ireneusza Zbicińskiego zostało zmienione miejsce odbycia IWSNDPŁ z Szklarskiej Poręby na Rogów (kol. Brzezin). Wpłynęło na tę decyzję duże zainteresowanie ze strony doktorantów udziałem w IWSNDPŁ i dzięki temu zwiększyliśmy ilość uczestników do 40 osób. Termin pozostał bez zmian, czyli 17-19 IV 2011 r. Kwota uczestnictwa liczona na osobę […]

I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ