Rada


Przypominamy o jutrzejszym posiedzeniu Uczelnianej Rady Doktorantów. Zapraszamy na godzinę 15:00 do Fabryki Inżynierów, sala 418. Na spotkaniu poruszymy następujące kwestie: – przedłużenie IX Kadencji o jeden miesiąc – uzupełnienie członka Komisji ds. Jakości Kształcenia PŁ – uzupełnienie członka Odwoławczej Komisji Stypendialnej – wybór członka Sekcji Umiędzynarodowienia (Komisja zajmująca się wybieraniem ludzi na wyjazdy z Erasmusa) – poprawki w Regulaminie […]

Posiedzenie URD31 marca 2011 r. o godz. 14.15 w Sali Konferencyjnej W3 odbędzie się zebranie Rady. Porządek obrad: Informacja o przygotowaniach do Szkoleń Sejmiku oraz Rady (Robert Nowotniak) Komisja ds. kontaktów z prorektorem ds. nauki – sprawozdanie Artura Lewandowskiego Komisja ds. Regulaminu Samorządu Doktorantów –  problemy i pozytywy Komisje Stypendialne Wydziałów (Oświadczenia złożone zostały przez Wydziały: IPOŚ, TMiWT) Ustalenie porządku obrad […]

Zebranie RadyDnia 10 marca 2011r. o godz.: 14.00 w Biurze Samorządu odbędzie się zebranie Rady Doktorantów obecnej oraz poprzedniej kadencji. Na zebraniu zostaną poruszone kwestie związane ze stworzeniem Sprawozdania z Działalności Rady w bieżącym roku akademickim. Aktualizacja: Protokół z posiedzenia

I posiedzenie nowej Rady