Konkursy i stypendia


Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowany jest w okresie od 01.05.2013 r. do 31.05.2015 r. przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava, Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał […]

Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”


Moi drodzy! 16 stycznia 2013 roku rozpoczyna się I edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki  będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł.   Więcej informacji możecie znaleźć na stronie: www.intelektualne.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=138   Pliki do pobrania: wniosek_mlody_naukowiec regulamin_mlody_naukowiec-2013 3.informacja-stypendia_mlody_naukowiec-2013 […]

Stypendia dla młodych naukowców


Doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na zasadach określonych w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) , rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów […]

Zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowychW związku z decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka, dotyczącą przyznania w 2012 roku Nagrody Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny TRANSPORT w roku akademickim 2011/2012 (XIV edycja konkursu) oraz Nagrody za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2011/2012, zachęcamy doktorantów Politechniki Łódzkiej do […]

Konkurs o nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


Uprzejmie informujemy, iż trwa konkurs o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepsza pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. W I edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych na terenie Rzeczypospolitej […]

Konkurs o nagrodę Przewodniczącego KNF


Intel® Business Challenge Europe to jeden z największych konkursów adresowanych do młodych naukowców i przedsiębiorców z branży technologicznej. Jego celem jest wsparcie i promocja pomysłów, produktów lub usług, które mają szansę na zaistnienie na międzynarodowym rynku oraz wyznaczanie na nim nowych trendów. Na zwycięzców Konkursu czekają nagrody finansowe: 25000 USD, 15000 USD i 10000 USD oraz udział w Intel® Global Challenge, który odbędzie się w […]

Konkurs Intel® Business Challenge Europe 2012Doktoranci! Co roku Komitet Regionów ogłasza konkurs, którego celem jest nagrodzenie prac doktorskich poświęconych w głównej mierze aspektom regionalnym lub lokalnym, obronionych na wyższych uczelniach państw członkowskich Unii Europejskiej. Zachęcamy do udziału. Więcej informacji można znaleźć w załączniku: konkurs prac doktorskich

KONKURS PRAC DOKTORSKICH


Szanowni Państwo, Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie projektu „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu Państwa  w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Podziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W ramach tego projektu doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą uzyskać: 1. Dodatkowe stypendia w wysokości 3650 zł brutto miesięcznie ( […]

Stypendia dla doktorantów – pliki do pobrania


Szanowni Państwo, Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie projektu „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu Państwa  w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Podziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W ramach tego projektu doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą uzyskać: 1. Dodatkowe stypendia w wysokości 3650 zł brutto miesięcznie […]

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJFundusz Grantów Badawczych
Do zdobycia w sumie 4500 zł. Wspólnie z innymi studentami, absolwentami, pracownikami naukowymi tworzysz grupę badawczą, która pracuje nad unikatowym projektem? Zawalcz o grant i zdecyduj na co przeznaczysz wygrane pieniądze. Na zgłoszenia od najlepszych teamów w Polsce czekamy do 15.11.2012. INVESTIN i Intel Corporation zapraszają do składania projektów! Więcej informacji na stronie www.lodz.kombinatorium.pl

Fundusz Grantów Badawczych


W imieniu Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej, Prorektora ds. Studenckich Wojciecha Wolfa oraz Prof. Tomasza Kapitaniaka zapraszamy wszystkich zainteresowanych Doktorantów na zebranie dotyczące finansowania przez Narodowe Centrum Nauki projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową i nieposiadające stopnia naukowego doktora. Spotkanie odbędzie się w piątek, 16 grudnia 2011 r. o godz. 8.15 w sali konferencyjnej – Rektorat II (Ks. Skorupki […]

Zebranie dotyczące finansowania projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki


Zapraszamy do udziału w projekcie „Program stypendiów doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców”. Jest on adresowany do doktorantów/tek uczelni z województwa świętokrzyskiego lub zamieszkałych w województwie świętokrzyskim, a studiujących na kierunkach ścisłych, technicznych, zarządzaniu, ekonomii lub powiązanych z przemysłem budowlanym, metalurgicznym, precyzyjnym. Wybranym osobom przyznane zostanie stypendium naukowe w wysokości 3400 zł miesięcznie w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012. W ramach wsparcia […]

Stypendia dla doktorantów zamieszkałych w Świętokrzyskiem