Zespół ds. Przepustek Wjazdowych

Skład Zespołu ds. Przepustek wyjazdowych:

1. Dominik Borkowski – Przewodniczący Komisji (e-mail: dominik.borkowski@edu.p.lodz.pl)
2. Paweł Adamski
3. Aleksandra Chuda

Wszelkie informacje dotyczące wjazdówek można uzyskać pisząc e-mail na adres: wjazdowki.doktoranci@info.p.lodz.pl