Zespół ds. Promocji

Skład Zespołu ds. Promocji

1. Joanna Taczała – Przewodnicząca Komisji (e-mail: joanna.taczala@p.lodz.pl)
2. Paweł Adamski
3. Dominik Borkowski