Komisja Wyborcza

Skład Komisji Wyborczej

1. Dominik Mikusek – Przewodniczący Komisji (e-mail: dominik.mikusek@edu.p.lodz.pl)
2. Krzysztof Korycki
3. Filip Mikołajczyk
4. Michał Pawlak
5. Marta Sośnicka
Terminy wyborów przedstawicieli do kolegialnych i wyborczych organów Uczelni i Samorządu Doktorantów PŁ   Wydział Mechaniczny (W1) – 07.12.2016 r. (środa), godz. 16:15, sala 102 (Sala Rady Wydziału), budynek A18 Wydział EEiA (W2) – 23.11.2016 r. (środa), godz. 16:15, Aula A1, budynek B18 Wydział Chemiczny (W3) – 01.12.2016 r. (czwartek), godz. 16:00, Sala Konferencyjna, budynek A27 Wydział TMiWT (W4) – 25.11.2016 r. […]

Terminy wyborów przedstawicieli do kolegialnych i wyborczych organów Uczelni i ...W dniu 23 czerwca o godzinie 16:00 w budynku Fabryki Inżynierów XXI w. (budynek A18) w sali 102 (sala Rady Wydziału) odbędą się wybory do Komisji Wydziałowych Wydziału Mechanicznego na rok akademicki 2015/2016. Musimy wybrać członków do następujących Komisji: Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za Wybitne Osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów Komisja Stypendialna na Doktorantów Komisja Doktorancka Komisja […]

Wybory do Wydziałowych Komisji na rok akademicki 2015/2016


Decyzją Rady, I posiedzenie nowego Sejmiku VII kadencji odbędzie się 12 lipca (czwartek) o godz. 12:15 w Sali Senatu w budynku Rektoratu (ul. Skorupki 6/8). Na I posiedzeniu zostanie wybrany Przewodniczący Samorządu, kolegialne organy władz Samorządu (Rada, Komisja Rewizyjna) oraz Komisje Problemowe. Robert Nowotniak, Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej   Protokół z posiedzenia zostanie opublikowany w najbliższym czasie (sekretarz […]

I posiedzenie Sejmiku VII kadencji Samorządu Doktorantów
Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej na zebraniu w dniu 4 czerwca 2011 r. ustaliła następujące terminy wyborów Delegatów do Sejmiku Samorządu Doktorantów PŁ VII kadencji, na poszczególnych Wydziałach: 19 czerwca 2012 r. (wtorek), 14:15 – Wydział Mech., sala 404, budynek 4M 19 czerwca 2012 r. (wtorek), 16:15 – Wydział Chem., Sala Konferencyjna 20 czerwca 2012 r. (środa), 14:15 – Wydział TMiWT, sala kreślarnia III (II piętro) […]

Wybory do Sejmiku Samorządu Doktorantów VII kadencji


W dniu 28 lutego 2012 r. o godzinie 15:15 odbędą się Wybory Delegata Wydziału FTIMS do Sejmiku VI kadencji Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Wybory odbędą się w sali nr 160 na I piętrze Instytutu Matematyki PŁ. Z poważaniem, Robert Nowotniak, Przewodniczący Komisji Wyborczej dla Doktorantów Aktualizacja: Protokół z zebrania wyborczego (Sekretarz zebrania: Agnieszka Kaczmarek)

Wybory Delegata do Sejmiku na Wydziale FTIMS


W imieniu Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów PŁ informujemy o zakończeniu wyborów przedstawicieli Wydziałów do Sejmiku Samorządu VI kadencji. Kopię protokołów zamieszczamy w załączonym pliku. Osoby zainteresowane wglądem w oryginały protokołów (z podpisami i pieczęciami) zapraszamy do biura naszego Samorządu.

Protokoły z wyborów delegatów Wydziałów do Sejmiku