Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Olga Jarzyna – Przewodnicząca Komisji (e-mail: olga.jarzyna@edu.p.lodz.pl)
2. Dominika Kamińska
3. Artur Matusiak
4. Konrad Miśkiewicz
5. Arkadiusz Selerowicz


Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami Komisji i Organów Samorządu Doktorantów PŁ z działalności w okresie: październik 2010 – maj 2011, obejmującym dwie kadencje Samorządu. Komisja pozytywnie ocenia działalność Władz, Komisji i Organów Samorządu w roku akademickim 2010/2011. Komisja nie stwierdziła występowania nieprawidłowości. Treść sprawozdania w załączonym pliku: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2010/2011

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok akademicki 2010/2011


W imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiamy w załączniku pisemny raport ws. przepustek wjazdowych dla doktorantów na kampus Politechniki Łódzkiej. W raporcie zamieściliśmy informacje i nasze wnioski, które były już prezentowane i szczegółowo omawiane na ostatnim posiedzeniu Sejmiku. Załącznik: Przepustki wjazdowe – Sprawozdanie http://dokt.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2011/03/Protokoły-Wyborcze-do-SDPŁ-2011_2012.pdf

Raport Komisji Rewizyjnej – przepustki wjazdowe


Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2009/2010. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Władz, Komisji i Organów Samorządu Doktorantów. Komisja nie stwierdziła występowania nieprawidłowości. Treść sprawozdania w załączonym pliku: Sprawozdanie_KR_2009-2010  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2009/2010