Komisja ds. Współpracy z Prorektorem ds. Nauki

Skład Komisji ds. Współpracy z Prorektorem Właściwym ds. Nauki

1. Paulina Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji (e-mail: paulina.kowalczyk@edu.p.lodz.pl)
2. Andrzej Gąsiorowski
3. Karolina Radomska
4. Klaudia Sadowska
5. Tomasz WargaDrodzy doktoranci! Komisja ds. Nauki pragnie poinformować, że jeszcze w tym roku rusza kolejna (dodatkowa) transza na To już piąta transza w tym roku- przeznaczamy na nią ponad 12 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 21 listopada 2016 roku i dofinansowanie będzie obejmowało konferencje oraz szkolenia od 01.12.2016 do 31.12.2016. Regulamin oraz wnioski jakie należy złożyć znajdziecie na stronie http://dokt.p.lodz.pl/category/komisje/komisja-ds-nauki/ […]

Dofinansowanie konferencji międzynarodowych oraz szkoleń związanych z dziedziną doktoryzowania
Dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie […]

Stypendia Konferencyjne