WARSZTATY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW – SENM 2017 Workshop


W ramach międzynarodowej konferencji Smart Engineering of New Materials zapraszamy młodych naukowców – studentów i doktorantów na SENM 2017 Workshop!

SENM 2017 Workshop jest wydarzeniem, w trakcie którego odbędą się:

  • wykłady dwóch wybitnych naukowców z uznanym dorobkiem naukowym,
  • prezentacje posterów młodych naukowców,
  • warsztaty dotyczące m.in. technologii, metod badań materiałów, metodyki design thinking i technik autoprezentacji

SENM 2017 Workshop odbędzie się w dniu 26.06.2017 r., w Fabryce Inżynierów XXI w.

Uczestnictwo w SENM 2017 Workshop zostanie potwierdzone certyfikatem, a aktywny udział w 2 wybranych warsztatach (szkoleniach) osobnymi zaświadczeniami.

Zachęcamy do rejestracji na to Wydarzenie! Proces rejestracji trwa do 8 czerwca 2017!

Więcej informacji na stronie konferencji www.senm.semtherm.eu (zakładka SENM 2017 Workshop).