POLSKI DZIEŃ MATERII MIĘKKIEJ I MIKROREOLOGII


Szanowni Państwo
Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej
Anton Paar Polska
– wyłączny przedstawiciel firmy Anton Paar GmbH w Polsce

we współpracy z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
mają zaszczyt zaprosić na

POLSKI DZIEŃ MATERII MIĘKKIEJ I MIKROREOLOGII.

Seminarium odbędzie się w dniach 19 i 20 czerwca 2017 roku w sali seminaryjnej (LF309) budynku LabFactor Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – budynek A1, Łódź, ul. Stefanowskiego 1.

Pierwszy dzień – warsztaty reologiczne – poświęcony zostanie prezentacji zasad działania oraz możliwości pomiarowych dwóch układów reometrów rotacyjnych Anton Paar serii MCR:

Tribolor MCR – umożliwiający wykonanie różnych testów trybologicznych (krzywe Stribeck, ograniczenie tarcia, testy zużycia itd.) przy użyciu jednej konfiguracji układu;

Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) MCR – umożliwiający wykonanie oznaczeń właściwości mechanicznych (w szczególności sprężystych) polimerów i biopolimerów w szerokim zakresie temperatur.

Wykłady prowadzone będą przez pracowników Anton Paar GmbH Gratz, Austria. W drugiej części zajęć odbędzie się sesja praktyczna, w której uczestnicy mogą zapoznają się z działaniem omawianych układów. Szczegółowy program zajęć został przedstawiony w załączniku. Istnieje możliwość wykonania pomiarów próbek dostarczonych przez uczestników seminarium.

Drugi dzień poświęcony zostanie prezentacji prac naukowych poświęconych badaniom właściwości fizycznych szeroko rozumianej materii miękkiej (układy koloidalne, stopy i roztwory polimerów
i biopolimerów, płyny fizjologiczne, emulsje i zawiesiny itp.).

Zapraszamy Doktorantów i Pracowników Nauki do prezentacji wyników badań. Termin zgłoszenia udziału w seminarium upływa 1 czerwca. Bardzo proszę o przesłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń wystąpień – maksymalnie jedna strona tekstu w języku polskim lub angielskim. Przewidywane formy prezentacji to krótki referat (max 15 min z dyskusją) lub poster. Streszczenia zakwalifikowanych prac zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronie PTRT.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie
do dnia 1 czerwca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: piotr.owczarz@p.lodz.pl .
Komitet naukowy seminarium:

  1. dr hab. inż. Marek Dziubiński
  2. dr hab. inż. Magdalena Orczykowska
  3. dr hab. inż. Paweł Ptaszek
  4. dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. PŁ

Piotr Owczarz – Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej

Piotr Kubas – Anton Paar Polska

Zaproszenie
Tribology and DMTA Agenda
Karta zgloszeniowa
Streszczenie szablon