IX Studencka Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”- 26 maja 2017r.


Szanowni Państwo,
 
w imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie
serdecznie zapraszamy do udziału
IX Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”,
która odbędzie się 26 maja 2017 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej
w Kielnarowej.
 
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja
 
W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK: www.think.wsiz.rzeszow.pl, lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Financial Internet Quarterly „e-Finanse” (14 pkt. MNIiSW), 

Soci@lCommunication (5 pkt. MNIiSW),
Studia Humana (7 pkt. MNIiSW).
 
Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”, która objęła konferencję honorowym patronatem.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2017 r.
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce ‘Rejestracja.
 
Serdecznie zapraszamy!!!
 
 
Z wyrazami szacunku,
Iwona Kościółek 
Przewodnicząca Rady Kół Naukowych
w imieniu Komitetu Organizacyjnego IX Konferencji
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”