PolDoc – grafik szkoleniowy


Zapraszamy za szkolenia w lutym!

Pojawimy się w Warszawie, Krakowie, Łodzi oraz – po raz pierwszy – w Katowicach! Zajmiemy się zagadnieniem Efektywnej współpraca nauki i przemysłu. Podczas tego szkolenia omówione zostaną podstawy funkcjonowania ekosystemu nauki – w części dotyczącej przemysłu i przy użyciu danych systemowych dotyczących europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Poruszone zostanie także zagadnienie „uprzemysłowienia wiedzy” oraz interdyscyplinarne wykorzystanie umiejętności naukowców w różnych gałęziach przemysłu. Szczególny nacisk położony zostanie na kształtowanie prawidłowej komunikacji, czyli na zaistnienie pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora prywatnego, tzw. „języka korzyści”. Dzięki naszym zajęciom poznasz możliwości dalszego rozwoju, a także swoje mocne strony przydatne na drodze do współpracy z przemysłem. Zapraszamy 25 lutego o godzinie 10:30.

Porozmawiamy o Twojej ścieżce kariery w trakcie szkolenia Od doktoratu do zatrudnienia – jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą? Zajęcia obejmują szereg ćwiczeń z zakresu podejmowania kontaktu zawodowego – przede wszystkim podczas rozmów kwalifikacyjnych, ale także spotkań networkingowych. Szczególny nacisk położony zostanie na posługiwanie się „językiem korzyści” zrozumiałym dla przedstawicieli różnych sektorów rynku, a także na klarowne i ustrukturyzowane prezentowanie własnych umiejętności i osiągnięć. Dowiedz się, czego spodziewa się po rozmowie z nimi potencjalny pracodawca, odkryją też nowe sposoby na skuteczne rozwijanie kontaktów zawodowych. Zapraszamy 27 lutego o godzinie 16:00. Powiemy Ci jak Efektywnie zarządzać sobą w czasie. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie szereg technik pozwalających na podniesienie poziomu własnej efektywności. Poruszona zostanie również tematyka planowania zadań do realizacji i określania priorytetów. Zapraszamy 27 lutego o godzinie 16:00. Zapraszamy na szkolenie – Właściwa droga do celu. Trening kompetencji liderskich. Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie szeroko pojętego przywództwa organizacyjnego. Dowiedz się, jak obudzić w sobie lidera, jak zarządzać talentami grupy i skutecznie osiągać wyznaczone cele. Zapraszamy 25 lutego o godzinie 16:00.

Pamiętaj, że uczestnictwo w szkoleniach to także doskonała szansa na nawiązanie nowych, interdyscyplinarnych znajomości i być może współpracy. Jeśli zainteresowaliśmy Cię Naszą ofertą, zapraszamy do zapisów na szkolenia: http://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapi…. Do zobaczenia wkrótce!