„Metody i narzędzia w pracy dydaktyka” – kurs w CJ PŁ


„Metody i narzędzia w pracy dydaktyka”

Centrum Językowe PŁ zaprasza na

 Kurs  dydaktyczny dla pracowników Politechniki Łódzkiej

CJ zaprasza pracowników dydaktycznych, dydaktyczno-naukowych, doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz wszystkich, których interesuje specyfika nauczania osób dorosłych na cykl warsztatów poświęconych tym zagadnieniom. Uczestnicy zyskają możliwość wzbogacenia warsztatu pracy o nowe narzędzia, przydatne na zajęciach ze studentami oraz wiedzę o nowych trendach w dydaktyce.

Kurs obejmuje 20h, prowadzony będzie w języku polskim i rozpocznie się 03.04.2017

Szczegółowy program kursu:

https://docs.google.com/document/d/1s1NFRPENiQzuZcNz27l3G-6dSRNMebAWYqNCXw9kdQg/edit?usp=sharing

Informacje organizacyjne:

http://cj.p.lodz.pl/