KNF – VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finasowego


Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

W załączeniu przekazujemy zaproszenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pana Marka Chrzanowskiego oraz zaproszenia Pana Jacka Barszczewskiego, p.o. Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu KNF do udziału w konkursie, regulamin konkursu, kopię zarządzenia Nr 7/2017 Przewodniczącego KNF z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie Kapituły konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego oraz plakat informujący o konkursie. Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR – link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_6_edycja.html

 

Regulamin konkursu

Zarządzenie