HARMONOGRAM!


KOMUNIKAT

Prorektora ds. Edukacji PŁ

z dnia 16.05.2016 r.

w sprawie harmonogramu składania wniosków

o pomoc materialną doktorantom PŁ

w semestrze zimowym r. ak. 2016/17

dla doktorantów zrekrutowanych w semestrach zimowych

  1. Doktoranci mogą składać wnioski o stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przez cały rok akademicki (z zastrzeżeniem poniższych ustaleń).

Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 

  1. Terminy składania wniosków o pomoc materialną:

1)  stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – stypendia przyznawane na rok akademicki :

 

doktoranci pierwszego roku składają wnioski: od dnia immatrykulacji do 31.10.2016 r.

doktoranci lat wyższych składają wnioski: od 13.06.2016 r. do 7.10.2016 r.

 

2)  stypendium dla najlepszych doktorantów – stypendium przyznawane na rok studiów:

 

doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski: do 5.10.2016 r.*

 

  1. Termin określenia liczebności doktorantów na potrzeby ustalenia liczby stypendystów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów:

 

na wszystkich latach studiów według stanu na dzień: 7.10.2016 r.

 

 

* UWAGA-w przypadku starania się o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych składa się JEDEN wspólny Formularz rankingowy jako załącznik do wniosków o ww. świadczenia.

 

Terminarz ma charakter organizacyjny.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendiów z pomocy materialnej doktorantom Politechniki Łódzkiej od r.ak. 2016/17 można znaleźć w zakładce pomoc materialna (stypendium dla studentów i doktorantów).