II Noworoczny Międzywydziałowy Turniej Siatkówki Doktorantek i Doktorantów PŁ


Slajd1

Samorząd Doktorantów serdecznie zaprasza do wzięcia udziału Doktorantki i Doktorantów w
II Noworocznym Międzywydziałowym Turnieju Siatkówki Doktorantek i Doktorantów PŁ.
16 stycznia 2016 r.
godz. 13.30, sala sportowa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Ewentualne pytania można kierować na adres: michal.sadowski@dokt.p.lodz.pl
Zabierajcie swego ducha walki i walczcie o cenną nagrodę jaką będzie puchar dla Waszego wydziału!

Zapraszamy!