WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW


Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego.

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Doktoranci wszystkich lat i dyscyplin,

którzy ubiegają się o stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów składają osobiście wnioski w Dziekanacie Wydziału, pokój 209 w określonych terminach zgodnie z harmonogramem wydanym przez Prorektora ds. Edukacji.

Terminarz i wnioski dostępne na stronie p.lodz.pl  w zakładce Pomoc materialna.

Wszystkie wnioski przed złożeniem muszą uzyskać (załatwia to Doktorant) opinię Opiekuna naukowego/Promotora , opinię Kierownika Studiów Doktoranckich i ( jeżeli jest takie miejsce w formularzu) zapewnienie wykonywania godzin dydaktycznych potwierdzone przez Jednostkę organizacyjną.
Wnioski należy wypełniać czytelnie, załączać dokumenty o osiągnięciach zgodnie z Regulaminem i numerować  zgodnie z numeracją w formularzu rankingowym.