WNIOSKI O STYPENDIUM DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE


Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego.

WNIOSKI O STYPENDIUM DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE.

Doktoranci wszystkich lat i dyscyplin,

którzy ubiegają się o stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego (projakościowe) składają osobiście wnioski w Sekretariacie Katedry Automatyki , Biomechaniki
i Mechatroniki (Pani mgr inż. MAGDALENA JASTRZĘBSKA – tel. (042) 631 22 25) w określonych terminach zgodnie z harmonogramem wydanym przez Prorektora ds. Edukacji.
Terminarz i wnioski dostępne na stronie p.lodz.pl  w zakładce Studia doktoranckie.

Wszystkie wnioski przed złożeniem muszą uzyskać (załatwia to Doktorant) opinię Opiekuna naukowego/Promotora , opinię Kierownika Studiów Doktoranckich i ( jeżeli jest takie miejsce w formularzu) zapewnienie wykonywania godzin dydaktycznych potwierdzone przez Jednostkę organizacyjną.
Wnioski należy wypełniać czytelnie, załączać dokumenty o osiągnięciach zgodnie z Regulaminem
i numerować  zgodnie z numeracją w formularzu rankingowym.