Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań


Komunikat Komisji ds. Zakwaterowań

Komisja Zakwaterowań Doktorantów uprzejmie informuje, iż wszyscy doktoranci zainteresowani dalszym zamieszkaniem w IX Domu Studenckim Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018 proszeni są o składanie wniosków o zakwaterowanie w niżej wymienionych terminach:
• I termin – 26.04.2017 (środa) godz. 20-21
• II termin – 27.04.2017 (czwartek) godz. 20-21
Miejsce przyjmowanie podań – salka telewizyjna, parter IX DS PŁ. Dyżury pełnić będą członkowie Komisji Zakwaterowań Doktorantów.
Wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej http://dokt.p.lodz.pl/ w zakładce Komisje/Komisja ds. Zakwaterowań.
Na wniosku proszę dopisać kontakt do siebie (pkt.C1) – adres e-mail i numer telefonu. W punkcie F umotywować, dlaczego ubiegamy się o miejsce w DS-ie. Konieczne jest potwierdzenie statusu doktoranta przez odpowiedni Dziekanat (pkt.H). Dołączyć ksero dowodu osobistego oraz ewentualne zaświadczenia o sytuacjach losowych.