Archiwum dnia: 28 września 2015


Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego. WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW Doktoranci wszystkich lat i dyscyplin, którzy ubiegają się o stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów składają osobiście wnioski w Dziekanacie Wydziału, pokój 209 w określonych terminach zgodnie z harmonogramem wydanym przez Prorektora ds. Edukacji. Terminarz i wnioski dostępne na stronie p.lodz.pl  w zakładce Pomoc materialna. Wszystkie […]

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW


Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego. WNIOSKI O STYPENDIUM DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE. Doktoranci wszystkich lat i dyscyplin, którzy ubiegają się o stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego (projakościowe) składają osobiście wnioski w Sekretariacie Katedry Automatyki , Biomechaniki i Mechatroniki (Pani mgr inż. MAGDALENA JASTRZĘBSKA – tel. (042) 631 22 25) w określonych terminach zgodnie z harmonogramem wydanym przez […]

WNIOSKI O STYPENDIUM DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE