Wybory do Wydziałowych Komisji na rok akademicki 2015/2016


W dniu 23 czerwca o godzinie 16:00 w budynku Fabryki Inżynierów XXI w. (budynek A18) w sali 102 (sala Rady Wydziału) odbędą się wybory do Komisji Wydziałowych Wydziału Mechanicznego na rok akademicki 2015/2016. Musimy wybrać członków do następujących Komisji:

Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za Wybitne Osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów

Komisja Stypendialna na Doktorantów

Komisja Doktorancka

Komisja Rekrutacyjna

 

Osoby chętne w pracach ww Komisji proszone są o osobiste stawiennictwo na wyborach lub dostarczenie do Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów pisma z wyrażeniem chęci pracy.

 

Jednocześnie informuję, że ważny głos w wybroach mają tylko i wyłącznie członkowie Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Norbert Kępczak

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Mechanicznego

Fabryka Inżynierów XXI w.

4 piętro, sala 424

e-mail: norbertkepczak@wp.pl