Archiwum dnia: 8 czerwca 2015


W dniu 23 czerwca o godzinie 16:00 w budynku Fabryki Inżynierów XXI w. (budynek A18) w sali 102 (sala Rady Wydziału) odbędą się wybory do Komisji Wydziałowych Wydziału Mechanicznego na rok akademicki 2015/2016. Musimy wybrać członków do następujących Komisji: Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za Wybitne Osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów Komisja Stypendialna na Doktorantów Komisja Doktorancka Komisja […]

Wybory do Wydziałowych Komisji na rok akademicki 2015/2016